VTT

THÔNG TIN THÍ SINH

Lưu ý: Thí sinh cần nhập đúng, đủ và chính xác tại các ô cần nhập dữ liệu
Họ tên thí sinh:(*) Giới tính:(*)
Số CMND:(*) Ngày sinh:(*)
Số điện thoại:(*) Email liên lạc:
Địa chỉ liên hệ:(*)
Tỉnh/Thành phố:(*) Tên trường THPT:(*)
Khu vực ưu tiên:(*) Đối tượng ưu tiên:(*)
Nếu bạn đã đăng ký trước đó. Bạn có thể nhập CMND và để tìm lại thông tin đã đăng ký

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh có thể chọn ngành xét tuyển, hình thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, nhập thông tin điểm và nhấp đăng ký xét tuyển
Chọn ngành đăng ký xét tuyển

NGÀNH Y KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA)

NGÀNH DƯỢC HỌC (DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH KẾ TOÁN

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

NGÀNH VĂN HỌC

Thông tin xét tuyển
Ngành xét tuyển:

Y KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA)

Hình thức xét tuyển:
Tổ hợp xét:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang (cách cầu Cần Thơ 7 km, cách quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ 5 km)
Điện thoại: (0293) 3953 222 - (0293) 3953 666 - (0293) 3953 201 - (0293) 3953 080
Website: www.vttu.edu.vn Email: tuyensinh@vttu.edu.vn